เมล็ดพันธุ์ กุหลาบ มินิ บอนไซ Rose Seeds

เมล็ดพันธุ์ กุหลาบ มินิ บอนไซ Rose Seeds ดอกเล็ก สีส้ม ต้นไม้แคระ นำเข้าจากต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเพาะเมล็ด การเตรียมดิน การเพาะปลูก3 ขั้นตอนสำคัญในการปลูกพืชให้สวยงาม ได้แก่ การเพาะเมล็ด การเตรียมดิน การเพาะปลูกการปลูกพืชให้เติบโต สวยงามนั้น ไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตองอะไรที่มากมาย เพียงแค่คุณต้องใช้ความเข้าใจใน

ขั้นตอนของการเพาะเมล็ด เพราะเริ่มต้นดีมักจะมีชัยไปกว่าครึ่ง หลังจากที่เมล็ดของเราเติบโต แข็งแรงแล้วทำการเพาะปลูกบนดินที่เราได้เตรียมไว้เป็นอย่างดีและมีความเหมาะสมกับต้นไม้แล้ว ต้นไม้ก็สามารถเติบโต ชูช่อ กิ่งก้านใบอย่างสง่างาม
สิ่งเหล่านี้คือขั้นตอนสำคัญที่หลายๆคนมักมองข้ามไปการเพาะเมล็ดคือ การนำเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีไปทำการหว่าน โรย หรือปลูกในกะบะเพาะชำ ในภาชนะต่างๆ หรือในแปลงเพาะที่ได้เตรียมไว้ ตลอดจนการดูแลรักษาจนได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์เหมาะที่จะย้ายไปเพาะปลูกต่อไป
ซึ่งจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การเพาะในกะบะ หรือภาชนะต่างๆ เช่น กระถาง กะบะ อ่าง ลังไม้ กระบอกไม้ไผ่ ถุงพลาสติก หรืออื่นๆ และการเพาะในแปลงเพาะที่ได้เตรียมไว้นั่นเอง

การงอกของเมล็ด จะขึ้นอยู่กับ
✓ น้ำ หรือความชื้น ควรรดน้ำพอชุ่มอย่าให้แฉะ
✓ อากาศ เมล็ดต้องการอ๊อกซิเจนเพื่อการเจริญเติบโต
✓ ความร้อนหรืออุณหภูมิที่พอเหมาะ
✓ อาหารในเนื้อของเมล็ดที่สมบูรณ์ เพียงพอและเมล็ดต้องแก่เต็มที่
✓ ต้นอ่อนในเมล็ดไม่เป็นหมัน

ไม่มีโรคการเตรียมดินคือ การทำดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูก หรือประโยชน์อื่นๆ เช่น ปราบวัชพืช ทำให้ดินแข็งแตกออก รักษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน เป็นต้น ซึ่งการเตรียมดินจะทำให้ดินอุ้มน้ำได้มากขึ้น มีความชุ่มชื้น อากาศผ่านเข้าออกได้สะดวก หลักการเตรียมดินง่ายๆ ได้แก่ เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อม เตรียมดินในช่วงเวลาที่ดินร่วนซุยอย่างช่วงหลังฝนตกที่มีความชื้นพอเหมาะ ไม่เหนียว น้ำผ่านได้ดีแต่น้ำต้องไม่ขังและดินต้องมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะปลูกในกระถางหรือปลูกลงดิน พืชผักจึงจะเจริญเติบโตได้ดี

– ก่อนการปลูก ต้องพิจารณาว่าพืชผักที่จะนำมาปลูกชอบดินลักษณะใดแล้วทำการเตรียมดินปลูกในหลุม โดยการขุดหลุมตามขนาดของต้นไม้ให้กว้าง-ลึกเท่ากับความยาวของรากแก้ว
– ตากดินไว้ประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อกำจัดวัชพืชออกไปก่อน หลังจากนั้นจึงใส่ปุ๋ยแล้วผสมดินให้เข้ากันแล้วจึงทำการปลูกต้นไม้ อาจจะมีการปักหลักผูกกับต้นไม้ไว้ไม่ให้ล้มด้วยก็ได้
– กดดินให้แน่นแล้วหาวัตถุพวกหญ้าแห้ง แกลบ ฟางมาคลุมดินไว้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นและรดน้ำให้ชุ่ม
– ควรทำการปลูกต้นไม้ในตอนเย็น โดยเฉพาะต้นไม้เล็กต้องทำที่กำบังแดดจนกว่าต้นไม้จะทรงตัวได้การเพาะปลูกคือ การปลูกพืชลงไปในดินด้วยเมล็ด หรือการย้ายกล้าปลูก หรือการปลูกโดยใช้ส่วนเจริญของพืชให้เจริญเติบโตงอกงาม เช่น
– การหว่านและการปลูกเป็นแถว ซึ่งสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์มาก ต้องมีความชำนาญมิเช่นนั้นจะทำให้ต้นกล้าที่งอกขึ้นมาแน่นเกินไปจนทำให้ต้นพืชแคระแกรน หรือทำให้เป็นโรค ต้องคำนึงถึงความลึกของการปลูก การสัมผัสของเมล็ดกับดิน การกระจายตัวของต้นพืชที่เหมาะสมและระยะเวลาในการปลูก
– การย้ายกล้าปลูก ต้องทำการเตรียมกล้าเพราะหลังจากเมล็ดเริ่มงอกขึ้นมาแล้วต้องมีการดูแลรักษาอย่างดี รดน้ำให้พอเหมาะ อย่าให้ต้นกล้ากระทบกระเทือนมาก จากนั้นนำกล้าลงปลูกตามหลุมที่ได้เตรียมไว้ กดดินที่โคนต้นกล้าให้แน่นแล้วรดน้ำให้ชุ่ม ควรทำในตอนเย็นเพื่อลดปัญหาแสงแดดจัด
– การปลูกโดยใช้ส่วนเจริญของพืช โดยใช้ท่อนพันธุ์ซึ่งมีตาข้างอย่างน้อย 2-3 ตาขั้นตอนการปลูกต้นไม้ทั้ง 3 นี้ เป็นกระบวนการสำคัญที่มีผลในการเจริญเติบโตของต้นไม้ ดังนั้นคุณควรศึกษาและพิจารณาให้ดีเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้กับต้นไม้และพืชของคุณ

187 thoughts on “เมล็ดพันธุ์ กุหลาบ มินิ บอนไซ Rose Seeds

  1. Ремонт кондиционеров

    Наша компания предоставляет полный спектр монтажных услуг, работ по сервисному обслуживанию, а также ремонту кондиционеров.Доступен и срочный ремонт кондиционеров Aerotek, Ballu, Daikin, Dantex, Electrolux, Fuji Electric, Gree, Haier, LG, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic, Sakura, Samsung, Toshiba.

    Ремонт кондиционеров

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น